Language
 
 
A- A A+

शीर्षक

बांधकाम परवानगी, प्लिंथ चेकिंग, पूर्णत्वाचा दाखला प्रक्रियेत विलंब टाळून एकसमानता आणणे व मान्यताप्राप्त प्रकरणांच्या मंजूरीपत्रांची त्रयस्थ व्यक्तीस पडताळणी करण्याची मुभा देणेबाबत सुधारित निदेश.

विभागाचे नाव

नगर विकास विभाग

वर्ष

२०१६

लिंक

https://urban.maharashtra.gov.in/Sitemap/urban/pdf/kpmg_20102016.pdf

भाषा

मराठी

प्रकार

Portable Document Format